Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για την επικοινωνία μαζί σας, όπως είναι το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας, συλλέγονται από την/τον Υπεύθυνο/η Διαχείρισης και Ανάπτυξης διαδικασιών αποκλειστικά και μόνο για να σας επικοινωνούμε τα νέα για τις δράσεις μας καθώς και να σας παρέχουμε το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Τα στοιχεία σας φυλάσσονται ασφαλή στη βάση δεδομένων που τηρούμε στα ηλεκτρονικά αρχεία του ιστότοπου του Χρυσηνίου. Σεβόμενοι απολύτως τα δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι δικαιούστε να:

• Αιτηθείτε τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας και τη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν
Κατόπιν της παραπάνω ενημέρωσής μου, δηλώνω ρητά ότι ΣΥΝΑΙΝΩ στη τήρηση αρχείου και την επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων μου από το Χρυσήνιον/Γερασιμίδου, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών επιθυμώ να ενημερώνομαι :*

Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Χρυσηνίου.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας!
Η ομάδα του Χρυσηνίου