μαρία α. αγγελή


μαρία α. αγγελή
ερευνήτρια στην ολιστική μάθηση & στις ανθρώπινες αξίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, μουσικός

μαρία α. αγγελή: ερευνήτρια στην ολιστική μάθηση & στις ανθρώπινες αξίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, μουσικός, επιμελήτρια τέχνης, μουσειοπαιδαγωγός, εκπαιδεύτρια για τουλάχιστον δύο δεκαετίες σε βιωματικά εργαστήρια Ελλάδας και εξωτερικού για ενήλικες και παιδιά, με εστίαση στην ειρηνική διάδραση, στην δημιουργία κοινοτήτων, στην προσωπική ενδυνάμωση.  Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της οικοκοινότητας «Κιβωτός Κορογώνα» στη Λακωνία και του εκπαιδευτικού φορέα «η σπείρα, ολιστική εκπαίδευση, ανθρώπινες αξίες, διά βίου μάθηση».
Οι δράσεις/εκπαιδεύσεις «ενωτικό τραγούδι & κίνηση στον κύκλο» έχουν προκύψει από εκπαιδεύσεις της ίδιας σε οικοχωριά Ευρώπης και Ασίας, κινήματα ειρήνευσης και ενωτικού χορού, εργαστήρια για την ειρήνευση και μετασχηματισμό κρίσεων με ομάδες
παιδιών & ενηλίκων από διδασκαλίες της και πολυετείς σπουδές/συμμετοχές στη μουσική, στην ενσυνειδητότητα, στον αυτοσχεδιασμό σώματος/φωνής, σε χορωδίες.