Υπάτιος Βαρελάς


Υπάτιος Βαρελάς
Εκπαιδευτής / Θεραπευτής / Coach

Ο Υπάτιος Βαρελάς είναι Προπονητής Ζωής (Life Coach), Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εκπαιδευτής και Συγγραφέας με ειδίκευση σε EFT (Emotional Freedom Techniques, πιστοποιήσεις EFTCert-I, AAMET EFT Adv.Prac., CP.AMT, EFT-ADV) και NLP (Neurolinguistic Programming, πιστοποίηση NLP Master Practitioner).

Ο Υπάτιος, βοηθά το ευρύ κοινό, αλλά και στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες να ξεπεράσουν τους αυτοπεριορισμούς τους, να αυξήσουν την απόδοσή τους, να ξεμπλοκάρουν, να προχωρήσουν στη ζωή τους, να ξεκαθαρίσουν και να επιτύχουν τους στόχους τους.


Αυτό το επιτυγχάνει μέσω ατομικής συμβουλευτικής, εκπαίδευσης ομάδων, ομιλιών, άρθρων και βιβλίων, συνδυάζοντας την πείρα του από το χώρο των επιχειρήσεων αλλά και την ίδια τη ζωή, τις γνώσεις του στην ανθρώπινη ψυχολογία και τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη θεωρητική γνώση και την πείρα πολύχρονης εφαρμογής σύγχρονων ισχυρών εργαλείων προσωπικής αλλαγής (όπως το EFT και το NLP), το πάθος του για οργάνωση, βελτίωση και πρόοδο και την ικανότητά του να συμβουλεύει, να καθοδηγεί και να διδάσκει.


Κυρίαρχο στοιχείο στην πρακτική του είναι ο σεβασμός προς το άτομο, τις πεποιθήσεις του και την ιδιοσυγκρασία του και η επιδίωξη λύσεων που ενισχύουν την εσωτερική νοητική και συναισθηματική αρμονία.


Η αρχική σταδιοδρομία του ήταν ως στέλεχος σε εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στην Αμυντική Βιομηχανία, καθώς και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης, πληροφορικής και διασφάλισης ποιότητας. Ασχολούμενος όμως παράλληλα με θέματα ψυχολογίας, προσωπικής ανάπτυξης και εναλλακτικής θεραπευτικής αποφάσισε κάποια στιγμή ότι τον ενδιαφέρουν πλέον περισσότερο οι άνθρωποι και πώς θα τους βοηθήσει, παρά οι μηχανές. Έτσι, σταδιακά στράφηκε επαγγελματικά σε αυτόν τον τομέα, που υπηρετεί με αγάπη εδώ και πολλά χρόνια.

Ο Υπάτιος ασχολείται με το EFT, που είναι ίσως και το μεγαλύτερο πάθος του, από το 2000 , ενώ το 2004 δημιούργησε και έκτοτε διευθύνει το www.eft.gr, τη μεγαλύτερη πηγή πληροφόρησης για το EFT στην ελληνική γλώσσα. Έχει εκπαιδεύσει στο EFT πολύ κόσμο για αυτοβοήθεια, αλλά και επαγγελματίες θεραπευτές και συμβούλους για τη χρήση του EFT σε πελάτες τους. Έχει κάνει την επίσημη μετάφραση και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα του πρώτου Εγχειριδίου του EFT που συνέγραψε ο δημιουργός του Gary Craig.

Το 2003 ίδρυσε και έκτοτε διευθύνει την CHANGE όπου σχεδιάζει και παρέχει επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια για προσωπική ανάπτυξη, αυτοβοήθεια, βελτίωση δεξιοτήτων, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης είναι διαθέσιμος για ατομικές συνεδρίες, προγράμματα coaching και συμβουλευτικές υπηρεσίες.