Ευγενία Γερασιμίδου

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια - Σύμβουλος Ενεργειακής Ψυχολογίας

Μίνα Κολοκύθα

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια της Μεθόδου ThetaHealing