Συνεδρίες-Σεμινάρια Αυτοπραγμάτωσης


Συνεδρίες-Σεμινάρια Αυτοπραγμάτωσης

Μπαίνουμε σε δράση με διαλογισμό, πετυχαίνουμε τους στόχους μας με τεχνικές ενδυνάμωσης, αυτοθεραπείας, αυτογνωσίας και συμβουλευτικής! Για αλλαγή των σκέψεών μας, θετική σκέψη και τεχνικές πραγμάτωσης!