Συνεδρίες Θεραπευτικής Ύπνωσης


Συνεδρίες Θεραπευτικής Ύπνωσης

Η Θεραπευτική Ύπνωση (υπνοθεραπεία) είναι η χρήση της ύπνωσης με θεραπευτικό σκοπό. Η Θεραπευτική Ύπνωση (υπνοθεραπεία) εξερευνά τον νου και τον ρόλο του, στις ασθένειες. Πολλοί αντιλαμβάνονται πως ο νους τους μπορεί να ευθύνεται για κάποιο θέμα τους κι έτσι όλο και περισσότερα άτομα καταφεύγουν σε αυτήν, για να το επιλύσουν. Είναι μια πολύ ασφαλής μορφή θεραπείας και στόχος της είναι να επιλύσει το εκάστοτε θέμα και όχι να το καλύψει με χημικές ουσίες.