Σεμινάρια και Συνεδρίες με Δυναμική Προσευχή - Κβαντική Επενέργεια®


Σεμινάρια και Συνεδρίες με Δυναμική Προσευχή - Κβαντική Επενέργεια®

Μπαίνουμε σε δράση με διαλογισμό, μάντρας και πράξεις και tips. Βάζουμε τους στόχους μας και έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με τεχνικές ενδυνάμωσης, αυτοθεραπείας, αυτογνωσίας και συμβουλευτικής! Για αλλαγή των σκέψεών μας, θετική σκέψη και τεχνικές πραγμάτωσης!